Công bộ thủ tục hành chính
24/01/2024 02:21
   
Công bộ thủ tục hành chính
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế (lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tụchành chính được thay thế (lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, giải quyếttố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn) thuộc thẩm quyền giải quyết củaUBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 Tải file đính kèm 1            

 Người đang truy cập: 54
 Tổng số truy cập: 2372749