Hội liên hiệp phụ nữ Kỳ Hải đồng hành cùng toàn Đảng toàn dân xây dựng Nông thôn mới – xây dựng khu dân cư kiễu mẫu.
25/06/2020 06:49
   
Hội liên hiệp phụ nữ Kỳ Hải đồng hành cùng toàn Đảng toàn dân xây dựng Nông thôn mới – xây dựng khu dân cư kiễu mẫu.
Hội liên hiệp phụ nữ Kỳ Hải đồng hành cùng toàn Đảng toàn dân xây dựng Nông thôn mới – xây dựng khu dân cư kiễu mẫu.

Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ của BCH Hội LHPN xã 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 xây dựng nông thôn mới – xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Hội LHPN xã Kỳ Hải gắn với phong trào “5 không 3 sạch” đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và huy động sự tham gia đông đảo của hội viên phụ nữ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Các chi hội thực hiện các ngày công lao động cộng sản giúp cho cấp ủy, ban cán sự thôn các phần việc như chi hội phụ nữ Thượng Hải: Chỉnh trang vườn hộ cải tạo vườn hoang cho 03 hộ là các cụ già neo đơn, phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn tai nạn với số lượng 120 hội viên tham gia, thời gian 01 ngày. Chi hội Thượng Hải thành lập tổ liền kề với 10 hội viên phân loại và xử lý rác thải.

Bên cạnh đó. Các chi hội tổ chức tổng dọn vệ sinh, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp đạt kết quả cao.

Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực phù hợp với vai trò của Hội phụ nữ trong phong trào xây dựng nông thôn mới - nhất là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Sự đoàn kết nỗ lực của toàn thể cán bộ và hội viên phụ nữ Kỳ Hải đem lại nhiều kết quả rõ nét. Đó là nhờ một phần công sức không nhỏ của hội viên phụ nữ xã nhà.

Nguyễn Thị Hải Yến.

 Người đang truy cập: 35
 Tổng số truy cập: 2372598