nghị quyết về phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2024
24/01/2024 02:41
   
nghị quyết về phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2024
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND nghị quyết về phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2024
 Tải file đính kèm            

 Người đang truy cập: 21
 Tổng số truy cập: 2366760