Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại Phiên họp giao ban UBND xã tháng 4 năm 2022 về nuôi trồng thủy sản
Số kí hiệu 16/TB-UBND
Ngày ban hành 06/04/2022 Ngày hiệu lực 06/04/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại Phiên họp giao ban UBND xã tháng 4 năm 2022 về nuôi trồng thủy sản

 Người đang truy cập: 23
 Tổng số truy cập: 2372580