Đảng ủy xã Kỳ Hải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết 05,06,08, 09 của Tỉnh ủy
28/07/2022 12:40
   
Đảng ủy xã Kỳ Hải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết 05,06,08, 09 của Tỉnh ủy
Ngày 21/6/2022 Đảng ủy xã Kỳ Hải tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết 05,06,08,09 của Tỉnh ủy và Chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”

Tham dự hội nghị  thành phần bao gồm Các đồng Uỷ viên BCH Đảng bộ xã khoá XVII; Toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị các đại biểu được lắng nghe Đ/c Võ Sỹ Duyệt - Bí thư Đảng ủy và Đ/c Phạm Văn Tịnh - Phó BT Đảng ủy, CT.UBND xã quán triệt, triển khai các Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 22/10/2021  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 18/11/2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 08- NQ/TU ngày 22/11/2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09- NQ/TU ngày 22/11/2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững và thực hiện tốt các nội dung theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các nội dung: Quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm phát triển hạ tầng, cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, hướng đến xã hội số, phấn đấu luôn giữ vị trí thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có chỉ số cao về Chính phủ số. Tập trung lãnh đạo thực hiện tích tụ ruộng đất, khắc phục tình trạng phân tán, nhỏ lẻ, manh mún, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh  tái cơ cấu  nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững. Tiếp tục quan tâm, đổi mới phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo chế dộ, chính sách đối với người lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường trong nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng với các trụ cột: Công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; Trung tâm logistics và dịch vụ công biển, phát triển thương mại, dịch vụ.

Đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua việc học tập, quán triệt các nội dung góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng, truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Cũng tại hội nghị các Đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy đã trao huy hiệu, 30,40,50 tuổi đảng cho các đồng chí Đảng viên;

Các đồng chí Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đảng ghi nhận, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp chung của Đảng, luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, rèn luyện; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó, suốt đời trung thành với Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.

Sỹ Khang - Bí thư Đoàn xã

 Người đang truy cập: 52
 Tổng số truy cập: 2372757