KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
28/11/2022 08:07
   
KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 Tải file đính kèm 1            

 Người đang truy cập: 42
 Tổng số truy cập: 2372638