Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022
Số kí hiệu 29/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2023 Ngày hiệu lực 26/07/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022

 Người đang truy cập: 51
 Tổng số truy cập: 2372732