Về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2023
Số kí hiệu 30/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2023 Ngày hiệu lực 26/07/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2023

 Người đang truy cập: 47
 Tổng số truy cập: 2372716