V/v trả lời đơn tranh chấp của công dân
Số kí hiệu 17/UBND-TP
Ngày ban hành 06/05/2022 Ngày hiệu lực 06/05/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: V/v trả lời đơn tranh chấp của công dân

 Người đang truy cập: 48
 Tổng số truy cập: 2372688