Về việc đề nghị hướng dẫn hồ sơ thực hiện tiêu chí trong XD NTM nâng cao
Số kí hiệu 70/UBND
Ngày ban hành 03/11/2023 Ngày hiệu lực 03/11/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Hải
Nội dung Về việc đề nghị hướng dẫn hồ sơ
thực hiện tiêu chí trong XD
NTM nâng cao
Đính kèm: Về việc đề nghị hướng dẫn hồ sơ thực hiện tiêu chí trong XD NTM nâng cao

 Người đang truy cập: 53
 Tổng số truy cập: 2372673