Về việc trà lời đơn tranh chấp của công dân
Số kí hiệu 21/UBND-TP
Ngày ban hành 03/06/2022 Ngày hiệu lực 03/06/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về việc trà lời đơn tranh chấp của công dân

 Người đang truy cập: 44
 Tổng số truy cập: 2372655