Báo cáo kết quả thực hiện tháng 4
Số kí hiệu 18/BC-UBND
Ngày ban hành 20/04/2022 Ngày hiệu lực 20/04/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Báo cáo kết quả thực hiện tháng 4

 Người đang truy cập: 46
 Tổng số truy cập: 2372659