Kết quả thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6
Số kí hiệu 59/BC-UBND
Ngày ban hành 01/06/2023 Ngày hiệu lực 01/06/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung Kết quả thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm
và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Đính kèm: Kết quả thực hiện kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6

 Người đang truy cập: 46
 Tổng số truy cập: 2372631