Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023, nhiệm vụ t
Số kí hiệu 88/BC-UBND
Ngày ban hành 08/11/2023 Ngày hiệu lực 08/11/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đính kèm: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023, nhiệm vụ t

 Người đang truy cập: 51
 Tổng số truy cập: 2372736