Về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024
Số kí hiệu 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2023 Ngày hiệu lực 26/07/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024

 Người đang truy cập: 48
 Tổng số truy cập: 2372683