Quyết định Về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” thôn Bắc Sơn Hải
Số kí hiệu 43/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/04/2022 Ngày hiệu lực 04/04/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Quyết định Về việc thành lập Tổ Công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” thôn Bắc Sơn Hải

 Người đang truy cập: 53
 Tổng số truy cập: 2372674