Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước của xã Kỳ Hải năm 2022
Số kí hiệu 72/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2022 Ngày hiệu lực 16/05/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước của xã Kỳ Hải năm 2022

 Người đang truy cập: 52
 Tổng số truy cập: 2372730