Quyết định Về việc kiện toàn tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Số kí hiệu 71/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2022 Ngày hiệu lực 16/05/2022
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Quyết định Về việc kiện toàn tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

 Người đang truy cập: 50
 Tổng số truy cập: 2372721