Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số kí hiệu Nghị quyết 26
Ngày ban hành 10/01/2023 Ngày hiệu lực 10/01/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

 Người đang truy cập: 48
 Tổng số truy cập: 2372708