Về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023
Số kí hiệu NGHỊ QUYẾT SỐ 23
Ngày ban hành 10/01/2023 Ngày hiệu lực 10/01/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023

 Người đang truy cập: 53
 Tổng số truy cập: 2372756