Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023
Số kí hiệu Nghị quyết số 25
Ngày ban hành 10/01/2023 Ngày hiệu lực 10/01/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023

 Người đang truy cập: 54
 Tổng số truy cập: 2372747