NGHỊ QUYẾTVề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2022
Số kí hiệu Số: 10/NQ-UBND
Ngày ban hành 07/08/2021 Ngày hiệu lực 07/08/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: NGHỊ QUYẾTVề Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2022

 Người đang truy cập: 48
 Tổng số truy cập: 2372678