NGHỊ QUYẾTPhê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã xã và phân bổ kết dư ngân sách xã năm 2020
Số kí hiệu Số: 11/NQ-HĐND ngày 7/8/2021
Ngày ban hành 07/08/2021 Ngày hiệu lực 07/08/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: NGHỊ QUYẾTPhê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách xã xã và phân bổ kết dư ngân sách xã năm 2020

 Người đang truy cập: 48
 Tổng số truy cập: 2372704