NGHỊ QUYẾTVề nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021
Số kí hiệu số: 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/08/2021 Ngày hiệu lực 07/08/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: NGHỊ QUYẾTVề nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021

 Người đang truy cập: 29
 Tổng số truy cập: 2372588