Quy đinh mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số kí hiệu Số: 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020
Ngày ban hành 08/12/2020 Ngày hiệu lực 08/12/2020
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành HĐND tỉnh Hà Tĩnh Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Quy đinh mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 Người đang truy cập: 52
 Tổng số truy cập: 2372738