Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
Số kí hiệu Số 26/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/01/2019 Ngày hiệu lực 04/01/2019
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành HĐND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

 Người đang truy cập: 41
 Tổng số truy cập: 2372618