Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019
Số kí hiệu Số 27/NQ-HĐND
Ngày ban hành 01/04/2019 Ngày hiệu lực 01/04/2019
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành HĐND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019

 Người đang truy cập: 52
 Tổng số truy cập: 2372739