Nghị quyết Phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2019
Số kí hiệu Số: 28/NQ-HĐND
Ngày ban hành 04/01/2019 Ngày hiệu lực 04/01/2019
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành HĐND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: Nghị quyết Phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2019

 Người đang truy cập: 52
 Tổng số truy cập: 2372742