NGHỊ QUYẾTVề nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021
Số kí hiệu Số: 44/NQ-HĐND ngày 23/1/2021
Ngày ban hành 25/01/2021 Ngày hiệu lực 25/01/2021
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành HĐND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung
Đính kèm: NGHỊ QUYẾTVề nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021

 Người đang truy cập: 46
 Tổng số truy cập: 2372701