* CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG UỶ - HĐND - UBND - MTTQ​

XÃ KỲ HẢI NHIỆM KỲ 2015 - 2020.

I. Đảng uỷ xã Kỳ Hải

  1. Đồng chí : Võ Sỹ Duyệt                     - Bí thư Đảng Uỷ
  2. Đồng chí: Nguyễn Văn Bình              - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ
  3. Đồng chí : Phạm Văn Tịnh                 - Phó bí thư Đảng uỷ,
  4. Đồng chí : dương Văn Thọ                 - VP Đảng uỷ

II. Hội đồng nhân dân xã:

1. Đồng chí : Võ Sỹ Duyệt                       - Chủ tịch HĐND xã,

2. Đồng chí: Trần Duệ Tôn                      - Phó chủ tịch HĐND xã

III. Uỷ Ban Nhân dân xã:

1 Đồng chí : Phạm Văn Tịnh             - Chủ tịch UBND xã,

2. Đồng chí : Nguyễn Đức Thuận     - PChủ tịch UBND xã,

3.Đồng chí : Trần Thị Thanh Ngân   - VP UBND xã,

4.Đồng chí : Lê Hửu Long                 - Công chức tư pháp,

5.Đồng chí:Nguyễn Thăng Long     - Trưởng Công An xã (UV UB)

6.Đồng chí : Trần Văn Cương           - Chỉ huy trưởng QS (UVUB)

7.Đồng chí : Phạm Thị Minh Thoả   - Công chức Văn hoá chính sách,

8.Đồng chí : Trần Văn Quỳnh           - Công chức địa chính xây dựng,

9.Đồng chí : Nguyễn Văn Thanh       - Công chức địa chính môi trường,

10 Đồng chí : Nguyễn Xuân Đuệ       - Công chức Văn hoá thông tin,

11.Đồng chí : Kiều Anh Tuấn            - Công chức kế toán,

IV. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã:

1 Đồng chí : Nguyễn Thị Vân                   - Chủ tịch MTTQ xã,

2.Đồng chí : Nguyễn Tiến Kiền                - P Chủ tịch MTTQ xã,

3.Đồng chí : Nguyễn Đức Dung               - Chủ tịch hội CCB,

4.Đồng chí : Võ Văn  Nghĩa                     - Chủ tịch hội Nông dân,

5.Đồng chí : Trương Thị Kim Phượng     - Chủ tịch hội Nông dân,

6.Đồng chí : Võ Sý Khang                        - Bí Thư Đoàn TN,

 Người đang truy cập: 7
 Tổng số truy cập: 2371623