Kỳ Hải là xã vùng giữa của huyện Kỳ Anh, có tổng diện tích tự nhiên 753.03 ha, có 1.250 hộ và 4.349  nhân khẩu, được chia thành 05 thôn, Số chi bộ Đảng là 07 chi bộ, trong đó có 05 chi bộ thôn,02 chi bộ Trường học và trạm y tế; Tổng số Đảng viên đến thời điểm là 225 đảng viên.

I. Các Thôn:
1. Thôn Nam Hải
2. Thôn Bắc Hải
3. Thôn Bắc Sơn Hải
4. Thôn Thượng Hải
6. Thôn Trung

II. Trường học:

1. Trường Tiểu học - THCS Kỳ Hải

2. Trường Mầm Non xã  Kỳ Hải

III. Tram Y Tê:

1 Trạm y tế xã kỳ Hải.

 Người đang truy cập: 21
 Tổng số truy cập: 2371691