I. Thời gian trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Vào tất cả các ngày trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

+ Mùa Hè:    - Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30

+ Mùa Đông: - Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30

II. Các thành viên trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:

STT

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

1

Nguyễn Đức Thuận

Phó Chủ tịch UBND xã

2

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Văn phòng - Thống kê

3

Lê Hữu Long

Tư pháp - Hộ tịch

4

Nguyễn Văn Thanh

Địa chính - xây dựng

5

Phạm Thị Minh Thỏa

Chính sách - xã hội

6

Nguyễn Thăng Long

Trưởng công an

7

Kiều Anh Tuấn

Kế toán

 Người đang truy cập: 11
 Tổng số truy cập: 2371668