TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thường trực Đảng uỷ

Võ Sỹ Duyệt

Bí Thư Đảng uỷ

0982744344

Nguyễn Văn Bình

Phó Bí thư Đảng uỷ

0988505363

Phạm Văn Tịnh

Phó Bí thư Đảng uỷ

0972783647

Thường trực HĐND

Võ Sỹ Duyệt

Chủ tịch HĐND xã

0982744344

Trần Duệ Tôn

Phó chủ tịch HĐND xã

0395784600

Thường trực UBND

Phạm Văn Tịnh

Chủ tịch UBND xã

0973783647

Nguyễn Đức Thuận

Phó Chủ tịch UBND xã

0986724927

Thường trực MTTQ

Nguyễn Thị Vân

Chủ tịch MTTQ xã

0392401286

Nguyễn Tiến Kiền

Phó chủ tịch MTTQ xã

0386287971

Lê Thái Bình

Phó chủ tịch MTTQ xã

0987219606

 Người đang truy cập: 25
 Tổng số truy cập: 2371725