Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh giai đoạn đến năm 2030 và QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ KỲ HẢI HUYỆN KỲ ANH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030
23/09/2022 02:10
   
Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh giai đoạn đến năm 2030 và QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ KỲ HẢI HUYỆN KỲ ANH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030
 Tải file đính kèm 1            

 Người đang truy cập: 48
 Tổng số truy cập: 2372663