Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình: Xây mới cổng chào Ủy ban
Số kí hiệu 288/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2023 Ngày hiệu lực 23/11/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành
Nội dung Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình:
Xây mới cổng chào Ủy ban nhân dân xã
Đính kèm: Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 01.XL: Xây lắp công trình: Xây mới cổng chào Ủy ban

 Người đang truy cập: 26
 Tổng số truy cập: 2371714