Về việc phối hợp đánh giá, xếp loại công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã
Số kí hiệu 76/UBND
Ngày ban hành 20/11/2023 Ngày hiệu lực 20/11/2023
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành UBND xã Kỳ Hải Cơ quan ban hành UBND xã Kỳ Hải
Nội dung Về việc phối hợp đánh giá, xếp loại công
chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã
Đính kèm: Về việc phối hợp đánh giá, xếp loại công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã

 Người đang truy cập: 28
 Tổng số truy cập: 2371719