XÃ KỲ HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI
07/03/2023 06:42
   
XÃ KỲ HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI
Sáng ngày 06/03/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Hải phối hợp UBND xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Tham dự có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, các ông bà ủy viên UBMTTQ xã, Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, thôn trưởng 5 thôn.

 

Sau gần 10 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Luật Đất đai đã bộc lộ những hạn chế, có một số điểm chưa sát với tình hình thực tế của địa phương gây khó khăn, vướng mắc, chưa phát huy được nguồn lực từ đất để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cơ bản đã thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; điều chỉnh theo hướng khắc phục các tồn tại, hạn chế của Luật Đất đai 2013. Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa rất quan trọng, là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân,  đồng thời thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai

Tại hội nghị có 09 ý kiến tham gia đóng góp cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến xoay quanh các vấn đề về giá đất, tranh chấp đất đai, cơ chế thực hiện dự án, đấu thầu, đấu giá, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, phát triển quỹ đất, phân cấp Nhà nước trong thẩm định giá. Đa số ý kiến cho rằng, những điều khoản áp dụng của Luật cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn nhằm tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Đồng chí Trần Bá Toàn - HUV- Bí thư thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh đất đai là tài sản đặc biệt, có ý nghĩa to lớn trong đời sống nhân dân và sự phát triển đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Thực tế cho thấy, các quy định về đất đai hiện hành không còn phù hợp, thậm chí có những điểm bất cập gây cản trở sự phát triển chung của xã hội. Vì vậy, việc xây dựng chính sách, pháp luật mới về đất đai, trong đó có việc sửa đổi Luật Đất đai hiện hành là rất cần thiết cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Trần Bá Toàn - HUV- Bí thư thường trực Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo. Để kịp thời tổng hợp các ý kiến góp ý của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Kỳ Hải  tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đóng góp bằng văn bản vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của các đơn vị và cá nhân. Triển khai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến trong Nhân dân tại 5 khu dân cư trên địa bàn xã góp ý vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để tổng hợp báo cáo  Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về các ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân xã Kỳ Hải về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)./.

Đ/c Nguyễn Thị Vân - ĐUV, Chủ tịch MTTQ xã

 Người đang truy cập: 41
 Tổng số truy cập: 2372619