Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Kỳ Hải
28/09/2023 07:58
   
Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Kỳ Hải
Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chếmột cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Kỳ Hải
 Tải file đính kèm 1            

 Người đang truy cập: 35
 Tổng số truy cập: 2372599