Tuyên truyền, hướng dẫn thành lập tài khoản dịch vụ công và làm hồ sơ trực tuyến
29/09/2023 06:48
   
Tuyên truyền, hướng dẫn thành lập tài khoản dịch vụ công và làm hồ sơ trực tuyến
UBND xã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thành lập tài khoản dịch vụ công và hướng dẫn làm hồ sơ trực tuyến

Để hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến, UBND xã Kỳ Hải phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kỳ Hải tổ chức tập huấn cho đối tượng đoàn viên thanh niên trong toàn xã về hướng dẫn thành lập tài khoản dịch vụ công và làm hồ sơ trực tuyến.

UBND xã xác định đối tượng đoàn viên thanh niên là nhân tố trẻ, vừa tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin và là hạt nhân tuyên truyền hướng dẫn người thân, bạn bè trong thành lập tài khoản và hướng dẫn dịch vụ công, vừa là một hoạt động ý nghĩa trong dịp các em nghĩ hẻ.

Thanh Ngân

 Tải file đính kèm 1            

 Người đang truy cập: 53
 Tổng số truy cập: 2372746