Công bố kế hoạch sử dụng đất của huyện Kỳ Anh
13/03/2024 03:26
   
Công bố kế hoạch sử dụng đất của huyện Kỳ Anh
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024
 Tải file đính kèm 1            
 Tải file đính kèm 2            

 Người đang truy cập: 51
 Tổng số truy cập: 2372733