CHI BỘ MẦM NON - Y TẾ KẾT HỢP VỚI CHI BỘ THƯỢNG HẢI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ CHUYÊN ĐỀ 2023.
23/08/2023 12:44
   
CHI BỘ MẦM NON - Y TẾ KẾT HỢP VỚI CHI BỘ THƯỢNG HẢI TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ CHUYÊN ĐỀ 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-ĐU ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Đảng ủy xã Kỳ Hải. Sáng ngày 21/5/2023 Chi bộ Mầm non - Y tế cùng với Chi bộ Thượng Hải tổ chức sinh hoạt chuyên đề chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề năm 2023.

Thông qua đợt sinh hoạt chuyên đề chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chuyên đề 2023 giúp cho cán bộ, đảng viên  nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Từ Lý luận và thực tiễn của địa phương, đơn vị giúp mỗi Đảng viên đề ra các giải pháp hiệu quả thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình trong năm 2023;

Để có được 1 buổi sinh hoạt chuyên đề thiết thực và hiệu quả Ban chấp hành chi bộ của 2 đơn vị đứng đầu là đồng chí Bí thư đã bám sát Thông báo số 103/TB-ĐU của Đảng ủy xã Kỳ Hải về phân công nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề đúc rút kinh nghiệm sau buổi sinh hoạt điểm tại thôn Nam Hải nhằm đa dạng hình thức, phong phú nội dung và đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Từ đó chỉ đạo các đồng chí Đảng viên Trường Mầm non đã đầu tư công phu nội dung và hình thức, phóng sự hóa bản tham luận bằng video và mang đến cho buổi sinh hoạt 1 số tiết mục văn nghệ của cô và trẻ.

Về tham dự Chuyên đề có đồng chí Trần Bá Toàn - Huyện Uỷ viên - Bí thư Đảng bộ xã Kỳ Hải; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Hải và toàn thể Đảng viên của 2 Chi bộ.

Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, toàn thể các đồng chí đảng viên của 2 Chi bộ được thưởng thức 2 tiết mục văn nghệ chào mừng đến từ cô trò trường Mầm non Kỳ Hải.

Sau chương trình văn nghệ, đồng chí Nguyễn Thị Hải Thành-Bí thư chi bộ Mầm non-y tế khai mạc, giới thiệu đại biểu và đặt vấn đề về nội dung buổi sinh hoạt, yêu cầu mỗi đồng chí Đảng viên trên cơ sở lý luận phải bám sát nhiệm vụ thực tiễn để đề ra giải pháp phù hợp với tình hình chung của 2 chi bộ, nhằm mục tiêu thực hiện chuyên đề năm 2023 gắn với nhiệm vụ nông thôn mới nâng cao của Địa phương xã Kỳ Hải.

Đ/c Nguyễn Thị Hải Thành-Bí thư chi bộ Mầm non-y tế khai mạc, giới thiệu đại biểu và đặt vấn đề nội dung sinh hoạt

Đồng chí Trần Thị Dung - Chủ trì, Bí thư chi bộ Thượng Hải thông qua báo cáo đề dẫn của nội dung sinh hoạt. Nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Trần Thị Dung - Bí thư Chi bộ Thượng Hải thông qua báo cáo đề dẫn của nội dung sinh hoạt.

Sau đó các đảng viên đã tập trung thảo luận và phát biểu một số ý kiến tham luận về chuyên đề chính trị, tư tưởng, nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề năm 2023.

 

Tham luận “Khát vọng” xây dựng trường mầm non  Kỳ Hải đạt chuẩn mức độ 2, góp phần hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Tham luận hình thức hoá bằng video và hình ảnh của Đảng viên Nguyễn Thị Hồng Thương - Phó hiệu trưởng Nhà trường.

Đây là 1 tham luận bằng video phóng sự về quá trình hình thành và phát triển đi lên của Trường Mầm non Kỳ Hải với định hướng khát vọng xây dựng trường MN Kỳ Hải đạt chuẩn mức độ 2 trong năm 2023. Video, hình ảnh, lời thoại được đầu tư công phu, bài bản, sắc nét để lại nhiều ấn tượng cho quý vị đại biểu và các Đảng viên tham gia sinh hoạt, được các đồng chí trong Ban Thường vụ đánh giá cao về công tác chuẩn bị của trường Mầm non.

Đồng chí Phạm Văn Long - Đảng viên Chi bộ Thượng Hải - Tham luận về vấn đề quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên toàn thế giới.

Đồng chí Trần Thị Thanh - Đảng viên Chi bộ Mầm non  - Y yế tham luận về Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân

Đồng chí Lê Thái Quả - Đảng viên Chi bộ Thượng Hải tham luận về Hoà bình hợp tác hữu nghị, quan hệ hợp tác của Đảng.

Đồng chí Trần Thu Huệ - Đảng viên Chi bộ Mầm non -Y tế tham luận về khát vọng và truyền thống văn hoá con người Hà Tĩnh gắn với xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong trường Mầm non

Đồng chí Hà Thị Thái - Đảng viên Chi bộ Thượng Hải tham luận về con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề đồng chí Nguyễn Thị Hải Thành - Bí thư Chi bộ Mầm non Y tế tổng hợp và đánh giá các ý kiến tham luận. Chấm điểm chất lượng buổi sinh hoạt chuyên đề đạt 92 điểm.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề đã đón nhận ý kiến chỉ đạo và ghi nhận của đồng chí Trần Bá Toàn-HUV-Bí thư đảng ủy đã biểu dương công tác chuẩn bị của 2 chi bộ và đánh giá cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề hôm nay là một trong những buổi sinh hoạt chuyên đề tốt nhất của các Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt trên địa bàn toàn xã.

Đồng chí Trần Bá Toàn - HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Hải phát biểu chỉ đạo

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên của Chi bộ và giáo viên, nhân viên của nhà trường thấm nhuần sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng được khát vọng của nhân dân ta, đất nước ta, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Các giải pháp tham luận tại buổi sinh hoạt giúp cho 2 chi bộ đưa vào nghị quyết để thực hiện thành công chuyên đề năm 2023 gắn với phong trào xây dựng xã Kỳ Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại buổi sinh hoạt chuyên đề:

Nguồn: ST Thu Huệ

 Người đang truy cập: 35
 Tổng số truy cập: 2372596