Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải khóa XX tổ chúc kỳ họp thứ 7
27/07/2023 09:11
   
Hội đồng nhân dân xã Kỳ Hải khóa XX tổ chúc kỳ họp thứ 7

 

 

Thực hiện Kế hoạch  Số: 15 /KH-HĐUBND  ngày 01 tháng 7 năm 2023 của HĐND xã Kỳ Hải khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026, Sáng ngày 26/7/2023, HĐND xã Kỳ Hải  khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 7. Về dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Huyện ủy viên, Tổ trưởng Đại biểu HĐND huyện, Đồng chí Võ Sỹ Duyệt Phó trưởng ban Dân vận, Đại biểu HĐND huyện bầu trên địa bàn xã Kỳ Hải và các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã  theo quyết định 1543 của BTV Huyện ủy Kỳ Anh.

Ông Võ Sỹ Duyệt  - Phó trưởng ban Dân vận  - Đại biểu HĐND huyện bầu tại Kỳ hải báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Kỳ Anh

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo của HĐND, UBND, UBMTTQ xã và các Tờ trình được thông qua trong kỳ họp.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật, Thường trực HĐND xã Kỳ Hải đã chủ động, bám sát Chương trình công tác để thực thiện, nâng cao chất lượng công tác giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2023, với diển biến kinh tế thị trưởng trong và ngoài nước ảnh hưởng  không nhỏ đến phát triển kinh tế của địa phương, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đã kịp thời giải quyết, đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đều đạt khá so với cùng kỳ 2022

Các đại biểu thảo luận chất vấn tại kỳ họp

Các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; các vấn đề an sinh xã hội đảm bảo. Đặc biệt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng được giữ vững.

Trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại biểu HĐND xã đã đánh giá những kết quả nổi bật của HĐND, UBND, UBMTTQ xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những vấn đề còn tồn tại, kiến nghị đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Tại kỳ họp, đại diện HĐND - UBND xã đã tiếp thu, trao đổi và giải trình các ý kiến, vấn đề cử tri xã quan tâm thuộc thẩm quyền. Đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng của huyện xem xét giải quyết và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Các đại biểu tham dự kỳ họp nghiên cứu tài liệu,

Trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại biểu HĐND xã đã đánh giá những kết quả nổi bật của HĐND, UBND, UBMTTQ xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những vấn đề còn tồn tại, kiến nghị đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Tại kỳ họp, đại diện HĐND - UBND xã đã tiếp thu, trao đổi và giải trình các ý kiến, vấn đề cử tri xã quan tâm thuộc thẩm quyền. Đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng của huyện xem xét giải quyết và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tại Kỳ Họp thư 7 các đại biểu HĐND xã đã xem xét và biểu quyết thông qua 03 Nghị Quyết:

1.Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023;

2.Nghị  quyết về  Quyết toán thu, chi ngân năm 2022

3. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2024.

Tin bài: Võ Văn Nghĩa

 

 Người đang truy cập: 45
 Tổng số truy cập: 2372690