Xã Kỳ Hải tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất lúa cánh đồng lớn.
03/10/2023 01:07
   
Xã Kỳ Hải tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất lúa cánh đồng lớn.
Chiều ngày 29/9/2023, cán bộ, nhân dân xã Kỳ Hải do đồng chí Bí thư Đảng ủy Trần Bá Toàn làm trưởng đoàn đã có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện mô hình tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất lúa cánh đồng lớn tại các xã Kỳ Văn, Kỳ Phú trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Đoàn đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình phá bờ thửa nhỏ hình thành cánh đồng lớn tại thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn và thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú. Đây là những địa phương đi đầu ở huyện Kỳ Anh đã thực hiện hiệu quả mô hình này trong sản xuất lúa truyền thống và đã thực hiện phá bỏ ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn,

Việc phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn thuận tiện cho công tác chỉ đạo, triển khai sản xuất; Từng bước thay đổi thói quen trong sản xuất nhỏ lẻ, gieo cấy truyền thống, hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng nhất về giống, quy trình, sản phẩm, giảm chi phí và sức lao động, tăng năng suất và thu nhập cho người dân.

Về hiệu quả kinh tế tăng từ 16 đến 20% so với sản xuất truyền thống, thuận lợi cho tưới tiêu, tăng năng suất, sản lượng từ 5-7%; Tăng hiệu quả của máy gặt đập liên hợp; giảm các công nạo vét, làm cỏ bờ, góc ruộng, đặc biệt là giảm thuốc bảo vệ thực vật.

Thay mặt đoàn cán bộ và nhân dân xã Kỳ Hải đồng chí Trần Bá Toàn cảm ơn sự chia sẽ kinh nghiệm của 2 xã trong việc xây dựng mô hình tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất lúa cánh đồng lớn.

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới xã Kỳ Hải sẽ vận động nhân dân, nhân rộng cách làm mới của 2 xã Kỳ Văn và Kỳ Phú về xây dựng mô hình tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất lúa cánh đồng lớn. Bước đầu sẽ làm thí điểm 2 thôn Nam Hải và Thượng Hải sau đó nhân rộng thêm các thôn còn lại và mong muốn trong thời gian tới trong quá trình tổ chức thực hiện 2 xã sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho xã Kỳ Hải về cách làm và khắc phục những điểm khó trong tổ chức thực hiện để xã Kỳ Hải phát triển mô hình này tại địa phương.

Võ Sỹ Khang

 Người đang truy cập: 28
 Tổng số truy cập: 2371709