HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023
01/04/2023 02:04
   
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Sáng ngày 30/3/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Kỳ Hải tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, trao huy hiệu 50 tuổi đảng và triển khai cuộc thi viết tìm hiểu “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề năm 2023, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Hữu Trình, Phó Trưởng phòng Lý luận và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trực tiếp giới thiệu nội dung chuyên đề ; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh, đồng chí Trần Bá Toàn, HUV, Bí thư Đảng ủy - Trưởng đoàn công tác chỉ đạo xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã. Hội nghị có 161 cán bộ, đảng viên tham gia.

Trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 02 đảng viên

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Đặng Hữu Trình, Phó Trưởng phòng Lý luận và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.

Đ/c Đặng Hữu Trình, Phó Trưởng phòng Lý luận và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên cấp ủy cần quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương về đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách, lối sống, ý thức được trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, quyết liệt trong hành động vì sự phát triển chung của xã nhà.

Kết luận hội nghị đồng chí Trần Bá Toàn, HUV, Bí thư Đảng ủy - Trưởng đoàn công tác Chỉ đạo xã yêu cầu cấp ủy chi bộ quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chuyên đề 2023 của tỉnh; sau khi quán triệt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thảo luận xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch với các nội dung trọng tâm, sát với thực tiễn; xác định các nhiệm vụ đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để thực hiện làm theo Bác; cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, tập trung vào việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của năm 2022, xác định các nội dung nêu gương. Cấp ủy các cấp chú trọng tuyên truyền, nhân rộng và lan tỏa các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác, lựa chọn các tấm gương tiêu biểu để vinh danh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên; quán triệt Đảng viên tích cực tham gia cuộc thi viết tìm hiểu “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề năm 2023, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.

Tin bài: Nguyễn Văn Bình - PBT đảng ủy

 Người đang truy cập: 12
 Tổng số truy cập: 2371666